Witamy w POP System Strona główna POP SystemPanel Administracyjny Odczyt poczty przez WWW
| Użytkownik: anonimowy | Status: wylogowany | Zaloguj |

Nasza oferta
Konta email
Serwery
Rejestracja domen
Regulamin usług
Pomoc techniczna
SpamBlocker - opis
Autoryzacja e-mail

Poczta przez WWW
Panel Administracyjny

Polityka prywatności
Polityka antyspamowa
Kontakt z nami  Pomoc techniczna online
Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konfiguracji usług dostępnych w POP.PL.

W przypadku problemów nieopisanych tutaj, ew. problemów z wysłaniem poczty z własnej skrzynki e-mail, prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego (wysyłka na adres: info@pop.pl) lub zadzwonić na numer 607675463.

Spis treści:
 1. zmiana hasła subkonta email na serwerze,
 2. zmiana hasła głównego usługi.
 3. opis konfiguracji kont pocztowych w POP System®,
 4. przykładowy opis ręcznej konfiguracji programu Outlook®,
 5. automatyczna konfiguracja kont pocztowych w Outlook Express®,
 6. korzystanie z filtrów pocztowych - walka ze spam-em,
 7. natychmiastowe raportowanie RSS o przesyłkach odrzuconych,
 8. POP ZombieSpamBlocker - bardzo bezpieczny filtr pocztowy (tzw. greylisting),
 9. POP SpamBlocker - tzw. whitelisting,
 10. bezpieczny odbiór poczty (Outlook) połączeniem szyfrowanym POP3/SSL,
 11. dodawanie kont e-mail i aliasów do serwerów oraz kont indywidualnych,
 12. import i instalacja certyfikatu SSL,
 13. użytkowanie e-dysku FTP (Total Commander),
 14. użytkowanie e-dysku za pomocą Internet Explorera,
 15. umieszczanie własnych stron na serwerze WWW,
 16. użytkowanie dodatkowych kont FTP na serwerach
 17. zabezpieczenie adresu e-mail na stronie WWW (przed robotami skanującymi),
 18. katalogi chronione WWW (na hasło),
 19. korzystanie z bazy danych MySQL,
 20. definiowanie własnych stron błędów HTTP,
 21. przeglądanie szczegółowych statystyk serwera WWW,
 22. harmonogram zadań cyklicznych - CRON,
 23. aktywacja oraz korzystanie z subdomen i subserwerów.
Przydatna pomoc w formacie PDF:      [ ściągnij przegladarkę 13 MB ]
 1. opis tworzenia bezpiecznych dobrych haseł - Bezpieczne hasło 116 KB,
 2. ważne informacje dla osób rozsyłających dużo maili - Jak nie zostać spamerem? 351 KB.  Harmonogram zadań cyklicznych - CRON

Serwery wirtualne, zależnie od wersji, posiadają dostęp do harmonogramu zadań cyklicznych tzw. CRON-a.

CRON opiera się na cyklicznym wywołaniu odpowiednio nazwanych skryptów, znajdujących się w podkatalogu ./cron, głównego katalogu serwera wirtualnego. Czas wywołania jest definiowany przez użytkownika, poprzez odpowiednie nazwanie plików, które mają być uruchamiane cyklicznie, w odpowiednich przedziałach czasowych.

Do dyspozycji mamy 4 rodzaje uruchomień:

 1. uruchamianie co określoną liczbę minut,
 2. uruchamianie raz na dobę, o określonej porze,
 3. uruchamianie raz w tygodniu, o określonej porze,
 4. uruchamianie raz w miesiącu, o określonej porze.

Wywoływane pliki należy umieszczać w podkatalogu ./cron, katalogu głównego serwera.

Każdorazowo po dodaniu, zmianie lub usunięciu któregokolwiek pliku crona, należy w Panelu administracyjnym serwera, w sekcji Harmonogram zadań, zaktualizować listę zadań aktywnych, klikając "Ustaw nową listę zadań". W przeciwnym wypadku zmiany mogą nie odnieść skutku.

Formaty plików:

 1. Uruchamianie co określoną liczbę minut,

  np. plik: test_1.c.20.php - skrypt uruchamiany co 20 minut

  Nazwa pliku składa się z 4 członów rozdzielonych kropkami: opis_pliku.rodzaj_cyklu.czas_rozpoczecia.php. Czas liczy się od pełnej godziny.

  Zakresy znaków w członach:

  • opis_pliku => [a-zA-Z0-9_]
  • rodzaj_cyklu => [c] - minutowy
  • interwał czasu => [05|10|15|20|30] w minutach, np.: 05, 10, 15, ...
  • rozszerzenie => php

 2. Uruchamianie raz na dobę, o określonej porze,

  np. plik: test_2.d.13.55.php - skrypt uruchamiany codziennie o godzinie 13:55

  Nazwa pliku składa się z 5 członów rozdzielonych kropkami: opis_pliku.rodzaj_cyklu.godzina_rozpoczecia.minuta_rozpoczecia.php

  Zakresy znaków w członach:

  • opis_pliku => [a-zA-Z0-9_]
  • rodzaj_cyklu => [d] - dzienny
  • godzina_rozpoczęcia => [00-23] w godzinach, np.: 00, 09, 22, ...
  • minuta_rozpoczecia => [*/5] w minutach, np.: 00, 05, 10, ... (co 5 minut)
  • rozszerzenie => php

 3. Uruchamianie raz w tygodniu, o określonej porze,

  np. plik: test_3.w.6.00.45.php - skrypt uruchamiany w każdą sobotę o godzinie 00:45

  Nazwa pliku składa się z 6 członów rozdzielonych kropkami: opis_pliku.rodzaj_cyklu.dzien_tygodnia.godzina_rozpoczecia.minuta_rozpoczecia.php

  Zakresy znaków w członach:

  • opis_pliku => [a-zA-Z0-9_]
  • rodzaj_cyklu => [w] - tygodniowy
  • dzien_tygodnia => [0-6], 0 - niedziela, 1 - poniedziałek, ...
  • godzina_rozpoczęcia => [00-23] w godzinach, np.: 00, 09, 22, ...
  • minuta_rozpoczęcia => [*/15] w minutach, np.: 15, 30, ... (co 15 minut)
  • rozszerzenie => php

 4. Uruchamianie raz w miesiącu, o określonej porze.

  np. plik: test_4.m.09.23.30.php - skrypt uruchamiany każdego 9 dnia miesiąca, o godzinie 23:30

  Nazwa pliku składa się z 6 członów rozdzielonych kropkami: opis_pliku.rodzaj_cyklu.dzien_miesiąca.godzina_rozpoczecia.minuta_rozpoczecia.php

  Zakresy znaków w członach:

  • opis_pliku => [a-zA-Z0-9_]
  • rodzaj_cyklu => [m] - miesięczny
  • dzien_miesiąca => [01-31], np.: 01, 10, 24, ...
  • godzina_rozpoczecia => [00-23] w godzinach, np.: 00, 09, 22, ...
  • minuta_rozpoczecia => [*/15] w minutach, np.: 15, 30, ... (co 15 minut)
  • rozszerzenie => php

Pliki muszą być nazwane w ściśle określony sposób, w przeciwnym wypadku, nie zostaną uruchomione przez CRON-a. Należy uważać na przekraczanie zakresów w danym cyklu, np. test.m.30.23.30.php - przez 11 miesięcy w roku będzie uruchamiany bez problemu. W lutym (ustawiony 30. dzień) - nie będzie uruchomiony. Spacje w nazwach plików są niedopuszczalne.


Po przetestowaniu działania skryptów przez www, warto zabezpieczyć katalog ./cron przed dostępem zewnętrznym, umieszczając w nim odpowiednio przygotowany plik .htaccess.

Środowisko uruchomieniowe skryptów uruchamianych z poziomu shella, różni się nieco od tego, w jakim skrypt wywoływany jest przez WWW. Należy mieć to na uwadze zwracając uwagę na używane zmienne środowiskowe oraz ścieżki dostępu do plików. W przypadku plików crona lepiej jest używać ścieżek bezwzględnych (w postaci /data/cron/...)


© POP.PL - http://pop.pl - 1998-2018